Кандидатствай

Необходими документи за прием са:

– диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”, с успех не по- нисък от “добър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

– автобиография;

– интервю.

След като кандидатът заяви кандидатурата си, чрез изпращане на автобиография, служител на ВУЗФ се свързва с него за да се насрочи дата и час за събеседване.

На база представените документи и интервю, се взима решение за допускането на всеки кандидат до програмата.


Такси за кандидатстване

Плик-молба с кандидатстудентски документи – 10 лв.
Обработка на кандидатстудентски документи –  40 лв.
Студентска книжка –  4 лв.

Плик-молбата с кандидатстудентските документи може да бъде закупена от книжарницата в сградата на ВУЗФ ( гр. София, кв. Овча купел, ул. „Гусла” № 1)

Семестриална такса за обучение

За редовна форма на обучение – 800 евро.