Контакти

Мариана Пантова–Дукова

Експерт международни образователни
програми и организатор учебна дейност

Стая № 206
тел.: +359 2 401 58 12
моб.: + 359 888 101 382
e-mail: mpantova@vuzf.bg