Лектори

Магистърската програма по БИЗНЕС, МАРКЕТИНГ И ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА е разработена съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екип от експерти и преподаватели, професионалисти в областта на туризма на EAOS “Европейска академия за онлайн обучение”.

Програмата отговаря на необходимостта от ново поколение мениджъри и предприемачи със съвременна подготовка, които могат да реализират нови туристически продукти и предлагане в областта на събитията в туризма.

Подходът при формиране на екипа от лектори на програмата е в унисон с основната мисия на проекта:

  • да отговаря на актуалните потребности за създаване кадри в туризма, които да са креативни и адаптивни;
  • да се развиват новите рекреативни възможности на туристическия пазар за нетрадиционните видове туризъм, които генерират целогодишна заетост и приходи от дейността, съобразно препоръките на Европейския съюз за развитие на туризма до 2030 година;
  • да създава устойчиви и практически ориентирани знания и умения в областта на бизнеса, маркетинга и управлението на събитията в туризма, съобразно с новите потребителски изисквания в международен план.

 


CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Доц. д-р Евгени Евгениев

Зам.ректор по европейските проекти и продължаващото обучение, Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

Доц. Евгени Евгениев води дисциплината Стратегически бизнес. Работи в областта на иновациите и бизнес развитието; сътрудничи с международни организации, като Европейския съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка, УНКТАД и ЮНИДО; изследва опита на иновационните системи на Израел, Република Корея, Скандинавските страни и САЩ. Един от авторите е на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България и тази на гр. София. Той е бивш специалист по развитие на частния сектор на Световната банка между 2007-2015г., като участва като съавтор в над 20 доклада на институцията и е консултант в страни, като България, Казакхстан, Чехия, Полша, Хърватска и др. Хабилитиран преподавател е във ВУЗФ от 2012 г. Водил е лекции в Централно-европейския университет (Будапеща, Унгария) през 2003 г. и 2006 г., а също така и във Висшето училище по публични политики и мениджмънт на Корейския институт за развитие (Сеул, Република Корея) през есента на 2014 г. Изследователските му интереси са в следните направления: глобални вериги на стойността, иновации, предприемачество и технологична комерсиализация в информационни и комуникационни технологии, автомобилна, креативна и културна индустрия, биотехнологии.


доц.М.Янева

Мариана Янева е доцент по Икономика и управление /Туризъм/.

Тя е преподавател в Университета за национално и световно стопанство от 1995 година. Преподава и в Нов Български Университет, както и във Висшето училище по застраховане и финанси, в специалностите по Туризъм. Автор е на монографии, учебници и научни публикации в български и международни издания. Участва е престижни международни научни форуми и конференции, както и в национални и международни научно-изследователски проекти. Консултант е по въпросите свързани с професионалната реализация на студентите в туроператорската и турагентската дейност. Тясно си сътрудничи с множество туристически агенции, с центрове за професионално обучение и квалификация, както и с консултантски къщи работещи в сферата на образованието в страната и чужбина. Ръководител е на докторанти, успешно защитили и реализирали се като преподаватели и практици. От 2007 г. е експерт по процедурите за оценяване и акредитация към Националната Агенция по оценяване и акредитация към Министерския съвет, София. От 2009 г. е експерт и член на Българската камара за образование наука и култура /БКОНК/. От 2015 г. е експерт в НС, към Комисията по Икономическа политика и туризъм.


доц.Н.ЦоневНиколай Цонев e доцент по Икономика и управление (Туризъм) в УНСС.

Преподава и в ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и във Висшето училище по Застраховане и Финанси. Той се изявява в редица области като политика, изпълнителна власт, както и в бизнеса. Свидетелство за това е автобиографията му, от която става видно, че той заема позицията Председател на партия «Нова Алтернатива», създадена от него през 2012 г, бил е на позицията Министър на отбраната за периода 2008-2009 г., а също така е управлявал различни успешни търговски дружества през периода 1992 – 1999 г. Заслужава внимание позицията му Президент и Вицепрезидент на CLIMS (Комитет за връзка между социалните структури на военните министерства на НАТО), както и участието му в Съветите по външна политика на Военния комитет на ЕС и участието му в сесиите на НАТО. В УНСС, както и в други университети, той преподава както основополагащи дисциплини като Маркетинг, така и различни новаторски като – Маркетинг на публичния сектор и Маркетингово разузнаване.


доц.Д.ТончеваТодорка Тончева е доцент по „Икономика и управление” (Туризъм).

Преподавател е в УНСС от 1990 година. Специализирала е в Колежа по туризъм във Венеция, в Балеарски университет на о-в Майорка – Испания, СУ „Климент Охридски” и ИУ – Варна. Заемала е различни позиции в научно-изследователския, инормационния и издателския сектор на УНСС. Доц. д-р Тончева е била редактор на сп. „Системи и управление” за периода 1983-1985 г., а също и научен секретар на катедра „Международен туризъм“ в УНСС от 1997-1999 г. Автор е на монографии, учебници и научни публикации в български и международни издания. Участвала е престижни национални и международни научни форуми и конференции.


доц.Е.ВеликоваЕленита Великова е доцент по Икономика и управление /Туризъм/ от 2010 г.

През 2006 г. успешно защитава докторска дисертация на тема „Влиянието на дизайна на ресторантьорския продукт върху потребителския избор”. Тя е преподавател в Университета за национално и световно стопанство от 2005 година. Преподава и в Нов Български Университет, както и във Висшето училище по застраховане и финанси, в специалностите по Туризъм. Автор е на монографии, учебници и научни публикации в български и международни издания. Участва е престижни международни научни форуми и конференции, както и в национални и международни научноизследователски проекти. Ръководител е на докторанти, успешно защитили и реализирали се като преподаватели и практици. От 2010 г. е експерт по процедурите за оценяване и акредитация към Националната Агенция по оценяване и акредитация към Министерския съвет, София. От 2009 г. е експерт и член на Българската камара за образование наука и култура /БКОНК/.


д-р Светла ТагареваСветла  Тагарева е доктор по икономика, магистър и бакалавър в направление ,,Икономика на туризма“ към УНСС.

Водила е лекционни курсове в УНСС и ТУ- София. Д-р Тагарева има дългогодишен опит в сферата на туризма. Компетенциите са й в областта на конферентния и бизнес туризъм, управление на проекти, логистика, маркетинг и продажби. По време на 14 годишния си опит, тя е заемала длъжности: маркетинг мениджър, мениджър проекти, мениджър продажби специални клиенти, като понастоящем заема длъжност Управител на туристическа агенция. Работила е по проекти на Актавис, Делойт, Джонсън и Джонсън, Интел, Нокиа, Асус, други международни компании, както и по проекти на Министерство на културата, ЮНЕСКО, Институт по публична администрация и Еразъм. Автор е на монографии и редица научни публикации Участвала е престижни международни научни форуми и конференции. Владее отлично френски и английски език.


д-р Хр.БойчеваХристина Бойчева е доктор по „Икономика и управление” (Туризъм).

Преподавател е в катедра „Икономика на туризма” към Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Има магистърска степен по „Счетоводство и контрол” със специалност „Финансов контрол” и по „Икономика на туризма”.
Христина Бойчева е главен секретар на Българската камара за образование, наука и култура. Научните й интереси са в областта на Корпоративната социална отговорност, управлението на туристическите дестинации и start-up компаниите. Автор е на учебници, монографии и научни статии. Участвала е в редица национални и международни научни форуми.


д-р Св.КалейчевСветослав Калейчев притежава научната и образователна степен доктор по туризъм, също така е магистър по туризъм към Югозападен Университет „Неофит Рилски” и бакалавър по география към Югозападен Университет „Неофит Рилски”.

Специализирал е в Токайски университет – Японя. Преподавал е в ЮЗУ „Н. Рилски” и колежа по туризъм в гр.Благоевград. Г-н Калейчев има солиден стаж в областта на туристическия бизнес, като през последните осем години работи като мениджър на хотел. Професионалнте му умения са доразвити от работата му като комплексен управител на четири хотела намиращи се на черноморското крайбрежие. Автор е на монографии, книги и научни публикации в български и международни издания. Участвал е престижни международни научни форуми и конференции.


д-р Н.ВанковНиколай Ванков е доктор по икономика, специалист по маркетинг.

Защитил е докторската си степен в УНСС, от където преди това има бакалавърска и магистърска степен по маркетинг и мениджмънт. Разработил е учебни курсове на български и английски език за образователните степени бакалавър, магистър и доктор в областта на маркетинга. Преподава дисциплините Маркетинг, Управление на маркетинга, Интернет маркетинг, Дигитални маркетингови комуникации, Политически маркетинг, Дигитален брандинг. Въвежда и прилага иновативни методи на обучение. Автор е на учебника „Интернет комуникации“ и на електронен учебник за дистанционно обучение „Интернет комуникации“. Съавтор е на учебниците „Маркетинг“, „Ключ към маркетинга“, „Управление на маркетинговата дейност на организацията“, „Управление на маркетинга“(ел. учебник). Със своите доклади взема активно участие в редица национални и международни конференции. Автор е на множество статии в специализирани научни списания. Неговите публикации са цитирани в книги, статии, доклади от научни конференции и електронни източници. Член е на Българската асоциация по маркетинг.
Николай Ванков притежава множество сертификати от професионални организации. Създава и реализира маркетингови стратегии за комуникация и изграждане на имидж в социалните медии на организациите, участва в проектирането, разработката и популяризирането на множество корпоративни сайтове. Консултант и експерт по европейски и национални проекти.


д-р Дарина СулеваДарина Сулева е доктор по икономика на туризма, магистър по Европейски туристически мениджмънт към Bournemouth University, магистър и бакалавър по Туризъм към УНСС, бакалавър по бизнес администрация към Thames Valley University.

Специализирала е в Холандия, Португалия и Великобритания. Преподавала е в Международно Висше Бизнес Училище и в NHTV University of Professional Education, Breda, the Netherlands с представителство в София. Водила е лекционни курсове в УНСС. Компетенциите й в областта на туризма се развиват и в 15 годишната й работа в сферата на бизнеса. По време на кариерното си развитие заема постове на мениджър ключови клиенти в аквапарк и мениджър продажби в хотел Феста Барсело. По-късно е изпълнителен директор на хотелската верига Феста. Автор е на монографии, учебници и научни публикации в български и международни издания. Участвала е престижни международни научни форуми и конференции.


доц. Петя ИвановаПетя Иванова Тонева е доцент в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Защитава докторска дисертация на тема „Устойчиво развитие на приватизираните хотели в България“ през 2006 г. От 2010 г. е доцент по научна специалност „Икономика и управление (туризъм). Води лекционни курсове пред студентите бакалаври по дисциплините „Въведение в туризма“, „Туроператорска, агентска и транспортна дейност“, „Екскурзоводство“, „Туристически организации, борси и изложения“ и др. Титуляр е на учебния курс по „Устойчиво развитие на туризма“ в магистърска програма „Икономика и мениджмънт на туризма“. Автор е на научни публикации в областта на посредническата дейност в туризма, събитийния туризъм, креативните форми на туризъм, устойчивото развитие и др. Специализирала е в Университета в Загреб, Хърватия (2005), Държавно висше училище в Калиш, Полша (2008), Университета в Уелва, Испания (2015) и Университета в Малага, Испания (2016). Има участия в национални и международни проекти.


д-р Ваня РагинаВаня Рагина – Пеевска е доктор по икономика на туризма, магистър и бакалавър по Туризъм към УНСС.

Водила е лекционни курсове в УНСС и НБУ.

Компетенциите й в областта на туризма се развиват и в 13 годишната й работа в сферата на туризма като Изпълнителен секретар в Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

Автор е на монографии и научни публикации в български и международни издания. Участвала е в научни форуми и конференции.


д-р Plamen_DotchevskyПламен Дочевски е доктор по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, магистър от Национална спортна академия „Васил Левски”, магистър по философия от Софийски университет „Свети Климент Охридски” .

Преподавател в Национална спортна академия „Васил Левски”. Бил е генерален секретар на Българска федерация по спортна стрелба, спортен директор на Български олимпийски комитет , експерт в 39-то Народно събрание на Република България. Участник в пет олимпийски игри – Атланта – 96, Сидни – 2000, Атина – 2004, Торино – 2006, Пекин – 2008 и в десетки световни и европейски първенства . През 1997 г. основава туристическа агенция „Планет Турс” , с която организира десетки европейски и световни първенства по различни видове спорт в България . С „Планет Турс” пътува българската олимпийска делегация за участие в Зимните олимпийски игри в Нагано – Япония през 1998 г. Автор е на множество научни публикации в български и международни издания . Участвал е в престижни международни научни форуми и конференции.


julia dobrevaЮлия Добрева е доцент по Устойчиво развитие към ВУЗФ.

Лектор по програмите на Университета в Шефилд. Преподава бакалавърски курс по бизнес икономика, основи на счетоводството и устойчиво развитие и бакалавърски и магистърски курсове по световната икономика и устойчиво развитие. Освен академичната си работа, доц. Добрева работи като финансов анализатор в Централна кооперативна банка, PLC – HQ, София.
Д-р Добрева има редица публикации в международни списания по въпроси, свързани с публичните финанси, околната среда и устойчивото развитие. Докторската й степен е защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.


daniela-kolevaДаниела Илиева-Колева е доцент към ВУЗФ.

Професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол. Тя е и сертифициран Мастър практик по Невро-лингвистично програмиране, както и сертифициран Мастър по коучинг и хипнотерапия. Д-р Илиева-Колева е преподавател във ВУЗФ, в международния факултет на университета Шефилд и в Университета за национално и световно стопанство в София, България. Дисциплините, по които преподава са Мениджмънт, Стратегически мениджмънт, Организационно поведение, Бизнес комуникации, Бизнес коучинг и Корпоративна социална отговорност. Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг и докторска степен по Икономика. Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Основател и управляващ директор на консултантската компания Pro Business Academy. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, и публични фигури. Други проекти: рубрика в сп.GoBio ; Motivate.bg