БИЗНЕС, МАРКЕТИНГ И ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА

За програмата Кандидатствай

БИЗНЕС, МАРКЕТИНГ И ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА

Учебен план Лектори

За програмата

Какво ни мотивира да създадем тази програма?

Иновативна сфера, която в значителна степен ще донесе за разширяването на туристическия отрасъл в България, преодоляване на сезонността, повишаване на приходите от туризма, увеличаване на имиджа на туристическите дестинации.

Какво целим?

Целим да предложим ново поле за развитие на българските студенти, като ги научим да познават и управляват видовете събития съобразно личните им интереси и мотивация за развитие. Например, в сферата на политическите и обществени събития, спортните, културните, развлекателните и природните.

Различното, което ще научите:

  • В България не се предлага друга подобна бакалавърска и магистърска програма.
  • Практическата част на обучението ще включва организиране на реални събития от страна на студентите, със сценарии по туристическа проблематика и реализиране на програми.

Обучение:

Занятията се провеждат модулно през съботно-неделните дни в сградата на ВУЗФ. Практическите занятия ще се провеждат в хотели и туристически комплекси. Ще се предлага възможност на студентите за различни стажантски програми в специализирани туристически агенции и водещи хотели.

Продължителността на обучението  е два семестъра за завършили ОКС „Бакалавър“ – Икономика и Туризъм, и три семестъра за завършили неикономически и други специалности.

Диплома

Успешно завършилите магистри получават:

  • Диплома за завършена магистърска степен от ВУЗФ – университет, класиран в топ 4 на най-високо оценените учебни заведения в направление „Икономика“ според рейтинговата система за висшите училища в България на Министерството на образованието.
  • Сертификат за преминат стаж от съответната туристическа агенция или хотел.